dilluns, 5 d’octubre del 2009

· PLAN BUNESOL·

Aquests últims dies Amics del Sindicat hem estat testimonis d'una pintada damunt una altra. Aquesta darrera intuïm que amb més bones intencions que la primera, tot i que no deixa d'ésser un altre parxe.Des d'Amics del Sindicat ens hem adonat que aquest lloc és ideal per reivindicar-se i així ho hem fet. Tenim entès que hi ha una llei que expropia els immobles que són bens d'interès cultural (B.I.C.) si el propietari no ho en té cura. També sabem que aquesta llei no s'aplica i a més, està aturada. Des d'Amics del Sindicat pensam que aquesta mesura seria una bona solució per abaratir el preu (mesura anticrisis) respecte els 6 milions que demana el propietari, si tanmateix les institucions han d'acabar comprant-ho amb els nostres doblers. Aquesta és la reivindicació que se ens ha passat pel cap en el graffiti virtual que hem dissenyat.

Si tens alguna idea millor, irònica, divertida i reivindicativa, abaix del blog trobaràs la mateixa fotografia amb la paret neta per a que facis un copy-past, rotulis el teu graffiti i l'ens facis arribar a amicsdelsindicat@hotmail.com per publicar-ho al blog.

divendres, 21 d’agost del 2009

Amicsdelsindicat amb el Coso 2009


En un mostrador d'un comerç del carrer major podiem apreciar un dels pocs exemplars que queden del vi amb la etiqueta que aquest any ha utilitzat el Coso per dissenyar la camiseta 2009.

Des d'Amics del Sindicat varem pensar que un dia com el de Sant AgustÍ, era el dia propici per tornar a reivindicar i no havíem de desaprofitar l'ocasió per una vegada més dir que volem el Sindicat.
També pensam que el preu que demana el propietari es exageradament alt i que l'únic que pretén a més d'enriquir-se, és abusar i riure-se'n dels felanitxers.
Per a que tengueu una mica més d'informació del que durem penjat el dia 28 d'agost, vos podem dir com es veu en la etiqueta original, que era un vi rosat amb un preu de 5,50 pts més 1 per l'envàs (una manera de reciclar el vidre). No sabem exactament l'any en què va sortir aquest vi, però ho cercarem. De totes maneres amb el preu que tenia es pot intuir... 90è aniversari?, pitjau aquí.
No és la primera vegada que en la camiseta del Coso es duen etiquetes de begudes alcohòliques, des d'aqui recordam la de la "Caña Valls". Esperam que aquest any el COSO no sigui com el de la camiseta "corriente" i tregui el seu costat més reivindicatiu.


BONES FESTES A TOTHOM!!!


COSO 2009:
En nom de la Kika i de la indirecció cosera volem agrair la participació de totes les persones que han presentat propostes al concurs de disseny de la camiseta 2009. En total hi havia més de 20 propostes i la tria no ha estat senzilla. També volem agrair la no participació d'aquelles persones que tenien una bona idea però com que no són bons artistes no la varen materialitzar. Gràcies pel vostre seny, hauria estat horrorós! Entre les propostes presentades, n'hi havia un bon grapat de molt novedoses, coseres, camisetables i atractives. Finalment, l'opció seleccionada és una variant d'una antiga etiqueta de vi del Sindicat, un missatge reivindicatiu proposat per www.amicsdelsindicat.blogspot.com.
Comprau-la tant si vos agrada com si no, perquè és l'única via de finançament de les despeses. Si de cas sobrassin doblers, compraríem el Sindicat. Només en demanen 6 milions d'euros. La plaça de toros no farà falta comprar-la: Serà de l'Ajuntament automàticament.

dimarts, 28 de juliol del 2009

El propietario del Sindicat pide 6 millones

La participación de la propiedad en el proyecto podría bajar la cifra
Més detalls a NOTÍCIES.

dissabte, 20 de juny del 2009

Sala de premses


En unes de les fotografies del treballador del Sindicat, Salvador Vidal, ens mostra el pati de la sala de premses i els vehicles utilitzats per fer arribar el vi fins al tren com poguerem veure en el video. En el centre de la segona imatge s'hi troba una maqueta d'un metre d'alçada de les tines que es troben a la bodega, que va ser expoliat com tantes altres coses.
Més informació de les fotografies contrastades de la sala de premses a http://www.elmutmasseta.blogspot.com/.

dimarts, 16 de juny del 2009

La recuperación del Sindicat tendrá como eje central el vino

A NOTÍCIES.

17 de maig de 2001, declarat Bé d'Interés Cultural


Resolución de 17 de mayo de 2001, del Consell Insular de Mallorca (Illes Balears), por la que se declara Bien de Interés Cultural, con categoría de Monumento, a favor del Celler Bodega Cooperativa de Felanitx.
Sumario:
I.
II.
III.
IV.
El Consell de Mallorca, en la sesión ordinaria del Pleno, que tuvo lugar el día 7 de mayo de 2001, adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo:
Visto que según resolución del Director general de Cultura del Govern Balear, de 3 de febrero de 1993, se incoó expediente de declaración de bien de interés cultural, con la categoría de monumento a favor del Celler Bodega Cooperativa de Felanitx, Es Sindicat;
Visto que la Comissió Insular del Patrimoni Històric de Mallorca en la sesión de 6 de abril de 2000, acordó la continuación de la tramitación del expediente de declaración de bien de interés cultural, con la categoría de Monumento, a favor del Celler Bodega Cooperativa de Felanitx, Es Sindicat;
Habiéndose llevado a término los trámites preceptivos y previstos para la incoación e instrucción del expediente de referencia para proceder a efectuar la declaración,
En virtud de lo que dispone la disposición transitoria primera de la Ley 12/1998, de 21 de diciembre, del Patrimonio Histórico de las Islas Baleares, en relación con la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español; el Real Decreto 111/1986, de 10 de enero, de desarrollo de la mencionada Ley, y de acuerdo con las competencias atribuidas por la Ley 6/1994, de 13 de diciembre a los Consells Insulares en materia de Patrimonio Histórico, y el Reglamento Orgánico del Consell de Mallorca, aprobado por el Pleno de 6 de abril de 1998, el Pleno del Consell Insular de Mallorca, a propuesta de la Comissió Insular del Patrimoni Històric de Mallorca, acuerda lo siguiente:
I.
Declarar bien de intéres cultural, con la categoría de Monumento, el Celler Bodega Cooperativa de Felanitx, Es Sindicat, según las especificaciones que figuran en el anexo de este acuerdo, y con el entorno de protección que figura en la documentación planimétrica que obra en el expediente.
II.
Los efectos de esta declaración son los que genéricamente establecen la Ley 12/1998, de 21 de diciembre, del Patrimonio Histórico de las Islas Baleares y la normativa concordante.
III.
Publicar este acuerdo en el Boletín Oficial del Estado y en el Butlletí Oficial de les Illes Balears. Se ha de inscribir en el Registre Insular de Béns d'Interès Cultural de Mallorca y comunicarlo a la Comunitat Autónoma de les Illes Balears para que proceda a su anotación definitiva en el Registre de Béns d'Interès Cultural de les Illes Balears, e inste su anotación en el Registro General de Bienes de Interés Cultural del Estado.
IV.
Este acuerdo se ha de comunicar a los interesados y al Ayuntamiento de Felanitx.
Palma de Mallorca, 17 de mayo de 2001.

La Presidenta, María Antònia Munar i Riutort.
ANEXO
El Celler Cooperativa de Felanitx, Es Sindicat, fue una sociedad cooperativa fundada en 1919, en Felanitx, por Bartomeu Vaquer Veny, Miquel Caldentey Tallades y el Ingeniero Agrónomo Ernest Mestre. Se dedicaba a la fabricación y venta de vino, producto que hasta 1923 únicamente comercializó Felanitx. El edificio, obra del Arquitecto Guillem Forteza, se inauguró en 1921, aunque las obras no finalizaron hasta 1922. Estilísticamente este edificio responde a la primera etapa del arquitecto en la cual se manifiesta la influencia de la arquitectura catalana noucentista en su vertiente más barroquizante. A lo largo del tiempo ha sufrido sucesivas reformas y ampliaciones.